2. kolo Žádostí z PRV

Další kolo žádostí o nenárokové dotace z PRV proběhne v jarním termínu - 3.5. až 16.5. v opatřeních, které členové RC Severozápad dostali prostřednbictvím našeho Zpravodaje (č.7).

RC jako v každém kole poskytuje bezplatné konzultace nad možností čerpání těchto dotací a pro zájemce je schopno za velmi  výhodné ceny projekt včetně výběrového řízení vypracovat.......PIVNÍ SCHUZKA

Tradiční posezení členů nad dobrým jídlem a pitím se uskutečnilo 27. a 28.11. v penzionu na Vidžíně. Cca 40 členů posedělo při výborném guláši a pivku a probralo současné problémy podsnikání v zemědělství, seznámilo se s novými členy našeho RC a ochutnalo produkci sýrů paní Jabálkové ze Zahrádek a uzenin z rodinné farmy Uhrových v Rybníku u Domažlic.Žádosti  1.kola Programu rozvoje venkova

RC Severozápad pro své členy vypracovala 12  Žádostí - projektů k jednotlivým kolům PRV.

Od 29.9. do 12.10. bylo možno žádat v rámci :

 4.1.1. Investice do zemědělských podniků

 4.2.1. Zpracování zemědělských produktů.


Byli jsme úspěšní na 100 %


v současné době doplňujeme povinné a nepovinné přílohy a vedeme naše členy dál procesem podávání až k PODPISU DOHODY


Kalkulačka výše dotací pro příští roky

Chcete vědět , jak na tom budete s dotacemi od příštího roku ? Chcete si jednoduše zadat vaše výměry, zvolit připravované dotační tituly a udělat variantní řešení vašich dotačních příjmů ? Chete si zjistit jaké dotace budete v příších letech brát včetně porovnání výše jednotlivých dotací v minulém a budoucím období?

To všechno umí naše DOTAČNÍ TABULKA !

Kalkulačka k vyžádání u správce  RC Pro-Bio Severozápadní Čechy

 

 


 

Nebuďme líní - vzdělávejme se :

 


                                                                           

       


 

 

Stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 160 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.