3. kolo Žádostí z PRV 

Další kolo žádostí o nenárokové dotace z PRV proběhlo od 11.10. do 31.10. v opatřeních, které členové RC Severozápad dostali prostřednictvím našeho Zpravodaje  a semináře pořádaného na SZeŠ Dalovice.

RC jako v každém kole poskytuje bezplatné konzultace nad možností čerpání těchto dotací a pro zájemce je schopno za velmi  výhodné ceny projekt včetně výběrového řízení vypracovat.......
  

Nebuďme líní - vzdělávejme se :)

 


                                                                           

       


 

 

Stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 160 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.