Projekt svazu PRO-BIO - "BIOMLÉKO"

28.11.2017 09:52
Svaz PRO-BIO získal zakázku od MZe na osvětu v komoditě BIOMÉKO. Projekt bude realizován v letech 2017 - 2019. Informace o jeho aktivitách naleznete na https://eagri.cz/public/web/biomleko/

—————

Zpět