Cross-compliance

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI - PRŮVODCE ZEMĚDĚLSCE KONTROLOU PODMÍNĚNOSTI PLATNÝ PRO ROK 2019  


Pro potřebu přípravy farmy na kontroly Cross-compliance je vytvořen AUDIT farmy - při  návštěvě na farmě poradce probere všechny směrnice, které jsou pro letošek platné a tedy také kontrolované. Na základě zjištěných neshod má pak farma možnost nedostatky odstranitm ještě před tím, než je najde pověřená kontrolní organizace

Metodiku pro rok 2019 naleznete na :

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/index-9.html

     
        

    Audity jsou každoročně aktualizovány a zástupci farem jsou na novinky upozorňovány prostřednictvím jarního cyklu seminářů, které se konají na Jihu, Severu a v Dalovicích.