Příprava projektů.

Pro potřebu našich farem připravujeme projekty na všechna opatření PRV včetně Žádosti o dotaci. V případě zájmu vedeme farmu během realizace projektu a vypracováváme konečnou žádost o proplacení.