Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 -2027

Celý text naleznete zde :
 

Potřebné zákony

Všechny české zákony je možné najít ve Sbírce zákonů.

Jak se tam dostat ?

internetové stránky www.mvcr.cz

vpravo nahoře -             "Legislativa" (potvrdit)

dále -                          "Sbírka zákonů" (potvrdit)

dále -                          "Sbírka zákonů - archív od roku 1945 do 2008"     

 

nebo rovnou po zadání adresy :

Sbírka zákonů - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Legislativa upravující hospodaření v ekologickém zemědělství :

 

- nejsnáze se nařízení rady, komisí a české zákony hledaní například na www.kez.cz v kolonce "Legislativa"

....nebo internetové stránky dalších kontrolních organizací - www.abcert.cz a www.biokont.cz