Bilance dusíku na farmě za hospodářský rok 2021/2022

POZOR ! Tak jako v loňské roce musí i letos farma, která : hospodaří na víc jak 30 ha a zároveň leži ve zranitelné oblasti dusíkem (ZOD), vypracovat TABULKU BILANCE DUSÍKU. Jedná se o excelovskou tabulku, která vychází z tabulek, které jsme do Portálu farmáře zadávali k 31.1.2023. Tabulka se nikam neposílá, ale uchovává se pro potřeby případné kontroly na farmě. Účelem je zabránit přehnojování pozemků dusíkem pocházejícícím z organických a průmyslových hnojiv. Členové RC mají možnost se obrátit na správce RC - společně zjistí, zda pozemky farmy leží v ZOD a pokud ano, správce RC ji tabulku bezplatně vypracuje. 
 

Evidence používání hnojiv - podání prostřednictvím Portálu farmáře

Celá řada členů RC využila nabídky správce a nechala si tabulku vypracovat a zaslat na ÚKZUZ. Pro členy RC Severozýápad jsme vypracovali a odeslali 70 tabulek s informacemi o hnojení s v roce 2023.
 

Školení Portál farmáře 

Dne 4.4. 2023 proběhne na Zemědělské škole ISŠ v Chebu školení našich členů na Portál farmáře, LPIS, IZR a podání Jednotné žádosti. Přednášejícícm bude Ing. Vrzáň. O školení je velký zájem, připravujeme tedy i další seminář v budoucnu !

 

Výroční schůze RC Severozápad 31.3.2023

Schůze proběhla 21.3.2023 na farmě a v penzionu Pegas u paní Lahodné. Kromě legislativních povinností proběhl krátký seminář o dotacích na TTP a následovala VIII.pivní schůzka včetně ochutnávky nových výrobků (děkujeme Terčům).
 

Zařazení katastrálních území do ANC 2023-2027

...zde najdete, zda katastrální území , ve kterém hospodaříte, bude i nadále v ANC a budete tedy moci pobírat dotace z tohoto titulu :
 

Nová Společná zemědělská politika EU (SZP)

V letech 2019 a 2021...... se vytváří nová podoba SZP. Svaz PRO-BIO se účastní celé řady jednání k této problematice a snaží se vyjednat co nejvýhodnější podmínky pro ekologické zemědělce.

 

Návrh dotací pro české zemědělce pro příští roky vyplývající ze Společné zemědělské politiky najdete ZDE :

SP_SZP____verze_do_MPR_a_EK_cistopis.pdf (eagri.cz)

 

 

Aktuální informace najdete zde :

https://eagri.cz/public/web/file/591610/CZ_CAPpost2020_CZ_web.pdf

 

zdroj :  www.eagri.cz

 

 

 

 

POZOR  !!!!! 

1.Období zákazu hnojení

V období vegetačního klidu je zakázáno aplikovat hnojiva. Minerální hnojiva, hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkema hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem mají různé doby zákazu hhnojení.

Přehledná TABULKA , kdy se nesmí hnojit, je na vyžádání u správce RC Severozápad.

 

2.Evidence výroby, uložení a rozmetání statkových hnojiv

Od 1.7.2017 je kontrolními organizacemi vyžadováno vést :

             a) množství vyrobených a nakoupených statkových hnojiv

             b) skladovou evidenci statkových hnojiv

             c) evidenci o rozmetání statkových hnojiv

Přehledná EVIDENCE i potřebný jednoduchý MANUÁL je k dispozici u správce RC Severozápad.

 

 

 

3.Evidenci hnojení je nutné vést i nadále

 

 

Evidence hnojení

 

Pro potřebu kontrolních organizací je třeba mít buď pastevní deník nebo v Evidenci hnojení mít zaznamenány dny, kdy byla zvířata na konkrétních honech.

 

Havarijní plány

Kontrolní organizace ekologického zemědělství již vyžadují při běžných kontrolách také Havarijní plány.Postupně jsou dodělávány posledním zájemcům, kteří se na RC přihlásili.

Součástí (přílohou Havarijního plánu farmy je od 1.1.2014 ZÁKLADNÍ TABULKA ekologické újmy.....

 

 

  Kontrolu uložení polních skládek na zemědělské půdě a shodnost místa s Havarijním plánem je nutné provést co nejdříve. Nejlépe se provádí   přes Portál Farmáře. 
 

Přílohy k Havarijnímu plánu

 Většina našich členů už má Havarijní plán.

  POZOR - je potřeba ho mít schválený vodoprávním úřadem

            - je nutné k němu dodat Provozní deník kontrol skladů nebezpečných látek

             proto - postupně přijedu na farmy a přivezu požadované Provozní deníky (případně zašlu mailem)