POZOR  !!!!! 


20.10.2017

Ministr zemědělství Jurečka stanovil výši některých sazeb přímých plateb pro rok 2017

(uveřejněno na www.eagri.cz, 20.10.2017)

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2017 sazby přímých plateb. Mimořádně budou letos také vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.25.9.2017 - Vláda schválila částečnou náhradu za letošní sucho a mrazy


(uveřejněno na www.eagri.cz, 25.9.2017)

Tisková zpráva - Na zmírnění škod způsobených suchem v letošním roce dostanou naši zemědělci a pěstitelé 2 miliardy korun ze státního rozpočtu. Také ovocnáři a lesní školkaři obdrží celkem 208 milionů korun jako náhradu za úrodu, kterou zničily dubnové a květnové mrazy. Kompenzace dnes schválila vláda (text celého příspěvku).20.10.2017  SZeŠ Dalovice zahájila již 13. rekvalifikační kurz - KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

 

Bližší informace pro potencionální příjemce zemědělských dotací - soubor PDF ke stažení

Bližší informace ke kurzu 2017/2018 - soubor PDF ke stažení

Přihláška ke kurzu 2017/2018 - soubor DOC ke stažení

- cena kurzu: 15.000 Kč (splatná při zahájení kurzu, úhrada je nevratná) při minimálním počtu účastníků 10

- přihlášky ještě do 3. listopadu 2017

 

Další informace na https://szes-dalovice.cz/index.php?clanek=13- další vzdělávání
14.9.2017: Upozornění SZIF - Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha

Informace ke stažení (soubor PDF)


Informace z MZe (www.eagri.cz, 13.9.2017) - Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha 


Evidenci hnojení je nutné vést i nadále

Ačkoliv již téměř žádný dotační titul není podmíněn množstvím dodaného DUSÍKU, je třeba Evidenci hnojení vyplňovat i nadále - je to požadavek Zákona o hnojivech a Cross-compliance......


Evidence hnojení

Pro potřebu kontrolních organizací je třeba mít buď pastevní deník nebo v Evidenci hnojení mít zaznamenány dny, kdy byla zvířata na konkrétních honech.

Součástí (přílohou Havarijního plánu farmy je od 1.1.2014 ZÁKLADNÍ TABULKA ekologické újmy.....

Havarijní plány

Kontrolní organizace ekologického zemědělství již vyžadují při běžných kontrolách také Havarijní plány.Postupně jsou dodělávány posledním zájemcům, kteří se na RC přihlásili.

 

  Kontrolu uložení polních skládek na zemědělské půdě a shodnost místa s Havarijním plánem je nutné provést co nejdříve. Nejlépe se provádí přes Portál Farmáře. 
 

Přílohy k Havarijnímu plánu

 Většina našich sedláků už má Havarijní plán.

  POZOR - je potřeba ho mít schválený vodoprávním úřadem

            - je nutné k němu dodat Provozní deník kontrol skladů nebezpečných látek

                proto - postupně přijedu na farmy a přivezu požadované Provozní deníky (+ něco navíc...)