BILANCE, TABULKY,EVIDENCE - přehled

1. Hospodaření s organickou hmotou na orné půdě :
- vede farma, která hospodaří na kulturách R,U,G na více než 30 ha + zažádala o EKOPLATBU v rámci přímých plateb
- povinnost vypnit tabulku je do 31.12.2023
- tabulka se jen ukládá a nikam neposílá
 
2. Výpočet bulance dusíku
- vede farma, která hospodaří na více jak 30 ha zemědělské půdy a má alespoň jeden blok v ZOD
- povinnost vyplnit tabulku je do 30.9.2023
- tabulka se jen ukládá a nikam neposílá
 
3. Prokazování produkce v ekologickém zemědělství
- vede ekologická farma, která hospodaří na orné půdě
- povinnost vyplnit tabulku je do 31.1.2024 - forma tabulky se teprve dojednává
- tabulka se odesílá na ÚKZUZ prostřednictvím Portálu farmáře - platí pro farmu větší než 20 ha z.p.
 
4.Evidence o hnojivech
- vede každá farma
- povinnost vyplňovat tabulku je do 30 dní od aplikace hnojiva
- vést elektronickou formou musí až od roku 2024 farma větší než 200 ha z.p.
- tabulka se odesílá na ÚKZUZ prostřednictvím Portálu farmáře do 28.2.2025
 
Všechny požadované tabulky může vyplnit správce RC pro členy ZDARMA...........
 

Výroční schůze RC Severozápad 17.4.2024

Schůze proběhla 17.4.2024 na ISŠ Cheb - Zemědělská škola. Kromě legislativních povinností proběhl seminář o vyplňování Jednotné žádosti o dotace.
 

 

 

zdroj :  www.eagri.cz

 

 

 

 

POZOR  !!!!! 

1.Období zákazu hnojení

V období vegetačního klidu je zakázáno aplikovat hnojiva. Minerální hnojiva, hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkema hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem mají různé doby zákazu hhnojení.

Přehledná TABULKA , kdy se nesmí hnojit, je na vyžádání u správce RC Severozápad.

 

2.Evidence výroby, uložení a rozmetání statkových hnojiv

Od 1.7.2017 je kontrolními organizacemi vyžadováno vést :

             a) množství vyrobených a nakoupených statkových hnojiv

             b) skladovou evidenci statkových hnojiv

             c) evidenci o rozmetání statkových hnojiv

Přehledná EVIDENCE i potřebný jednoduchý MANUÁL je k dispozici u správce RC Severozápad.

 

 

 

3.Evidenci hnojení je nutné vést i nadále

 

 

Evidence hnojení

 

Pro potřebu kontrolních organizací je třeba mít buď pastevní deník nebo v Evidenci hnojení mít zaznamenány dny, kdy byla zvířata na konkrétních honech.

 

Havarijní plány

Kontrolní organizace ekologického zemědělství již vyžadují při běžných kontrolách také Havarijní plány.Postupně jsou dodělávány posledním zájemcům, kteří se na RC přihlásili.

Součástí (přílohou Havarijního plánu farmy je od 1.1.2014 ZÁKLADNÍ TABULKA ekologické újmy.....

 

 

  Kontrolu uložení polních skládek na zemědělské půdě a shodnost místa s Havarijním plánem je nutné provést co nejdříve. Nejlépe se provádí   přes Portál Farmáře. 
 

Přílohy k Havarijnímu plánu

 Většina našich členů už má Havarijní plán.

  POZOR - je potřeba ho mít schválený vodoprávním úřadem

            - je nutné k němu dodat Provozní deník kontrol skladů nebezpečných látek

             proto - postupně přijedu na farmy a přivezu požadované Provozní deníky (případně zašlu mailem)