Zařazení katastrálních území do ANC 2023-2027

...zde najdete, zda katastrální území , ve kterém hospodaříte, bude i nadále v ANC a budete tedy moci pobírat dotace z tohoto titulu :
 

Nová Společná zemědělská politika EU (SZP)

V letech 2019 a 2021...... se vytváří nová podoba SZP. Svaz PRO-BIO se účastní celé řady jednání k této problematice a snaží se vyjednat co nejvýhodnější podmínky pro ekologické zemědělce.

 

Návrh dotací pro české zemědělce pro příští roky vyplývající ze Společné zemědělské politiky najdete ZDE :

SP_SZP____verze_do_MPR_a_EK_cistopis.pdf (eagri.cz)

 

UPOZORĚNÍ : jedná se zatím POUZE o návrh k další konzultaci v rámci České republiky a s Evropskou unií. Řada věcí se ještě může změnit, ale základní věci už zůstanou !!!!!!

 

Aktuální informace najdete zde :

https://eagri.cz/public/web/file/591610/CZ_CAPpost2020_CZ_web.pdf

 

zdroj :  www.eagri.cz

 

 

 

 

POZOR  !!!!! 

1.Období zákazu hnojení

V období vegetačního klidu je zakázáno aplikovat hnojiva. Minerální hnojiva, hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkema hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem mají různé doby zákazu hhnojení.

Přehledná TABULKA , kdy se nesmí hnojit, je na vyžádání u správce RC Severozápad.

 

2.Evidence výroby, uložení a rozmetání statkových hnojiv

Od 1.7.2017 je kontrolními organizacemi vyžadováno vést :

             a) množství vyrobených a nakoupených statkových hnojiv

             b) skladovou evidenci statkových hnojiv

             c) evidenci o rozmetání statkových hnojiv

Přehledná EVIDENCE i potřebný jednoduchý MANUÁL je k dispozici u správce RC Severozápad.

 

 

 

3.Evidenci hnojení je nutné vést i nadále

 

 

Ačkoliv již téměř žádný dotační titul není podmíněn množstvím dodaného DUSÍKU, je třeba Evidenci hnojení vyplňovat i nadále - je to požadavek Zákona o hnojivech a Cross-compliance......

 

 

Evidence hnojení

 

Pro potřebu kontrolních organizací je třeba mít buď pastevní deník nebo v Evidenci hnojení mít zaznamenány dny, kdy byla zvířata na konkrétních honech.

 

Havarijní plány

Kontrolní organizace ekologického zemědělství již vyžadují při běžných kontrolách také Havarijní plány.Postupně jsou dodělávány posledním zájemcům, kteří se na RC přihlásili.

Součástí (přílohou Havarijního plánu farmy je od 1.1.2014 ZÁKLADNÍ TABULKA ekologické újmy.....

 

 

  Kontrolu uložení polních skládek na zemědělské půdě a shodnost místa s Havarijním plánem je nutné provést co nejdříve. Nejlépe se provádí   přes Portál Farmáře. 
 

Přílohy k Havarijnímu plánu

 Většina našich členů už má Havarijní plán.

  POZOR - je potřeba ho mít schválený vodoprávním úřadem

            - je nutné k němu dodat Provozní deník kontrol skladů nebezpečných látek

             proto - postupně přijedu na farmy a přivezu požadované Provozní deníky (případně zašlu mailem)