Dokumenty pro členy RC

Pro potřeby členů PRO-BIO RC Severozápad jsou v tištěné nebo počítačové formě k dispozici tyto dokumenty :

NOVĚ : POHOTOVOSTNÍ PLÁN pro případ vzniku nebezpečné nákazy zvířat

              POVOLENÍ K ODBĚRU VOD - např. pro napájení zvířat

              Povolení zřízení polního složiště

- karty honů (bloků)

- skladové karty krmiv

- tabulky spotřeby krmiv

- tabulky pro vedení evidence hnojení

- provozní deník výsledků kontrol míst s nebezpečnými látkami

- tabulka období zákazu používání dusíkatých hnojných látek

- vnitřní směrnice vedoucího farmy k pracovním postupům při chovu zvířat

- audit farmy na Cross-compliance

- audit farmy pro BOZP (základní informace)

- audit farmy na organizaci práce na pracovištích s chovem zvířat

- zásady skladování organických hnojiv na polních skládkách

 

Materiály se postupně doplňují a jsou k dispozici u správce regionálního centra.