Informace o Regionálním centru PRO-BIO Severozápadní Čechy

RC Severozápadní Čechy je jedním s regionálních center Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, který působí v celé České republice.

Cílem práce Regionálního centra je pomáhat členům v oblasti zemědělské legislativy a s odbornými otázkami, které se týkají zemědělské prvovýroby a zpracování produkce.

Členové mají k dispozici poradenské zázemí, které využívají při přípravě na kontroly, které každoročně na farmy chodí. Poradci RC  v případně zájmu jsou při kontrole přítomni a pomáhají také zjištěné nedostatky odstranit.


Historie RC Severozápad

Regionální centrum vzniklo 7.4. 2000 jako pobočka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců s právní subjektivitou. Řídí se Stanovami svazu PRO-BIO, které umožňují vznik poboček svazu podle článku XIV.