Tabulky , bilance, evidence - konec roku 2023

30.12.2023 16:36

V rámci další byrokratické zátěže bylo pro hospodařící subjekty vymyšleno několik tabulek, bilancí a evidencí, které podmiňují vyplacení doatcí a jsou požadovány kontrolními orgány při kontrolách na farmě. Každá s tabulek je povinná pro určitý typ farmy (velikost, přihlášení k dotačním titulům, hospodaření ve zranitelné oblasti atd.), má jinou formu provedení, jiný termín vyplnění a uložení. Podrobnosti jsou v AKTUALITÁCH.

—————

Zpět