Vedení EVIDENCE HNOJENÍ - upozornění

21.03.2021 00:00

I když v novém období téměř žádná dotace není vázána na limit hnojení, je nutné evidenci hnojení vést i nadále neboť to vyplývá ze Zákona o hnojivech (317/2004).Členům RC je evidence hnojení vedena BEZPLATNĚ na základě dodaných podkladů správci RC.

Jakékoliv hnojení (aplikace) je třeba zaznamenat do předepsané evidence do 31 dnů, za aplikaci se považuje i pastva zvířat, pokud pasete po celý rok, hnojení by mělo být uděláno do 1.2. následujícícho roku......

—————

Zpět