Vedení EVIDENCE HNOJENÍ - upozornění

01.05.2019 11:01

I když v novém období téměř žádná dotace není vázána na limit hnojení, je nutné evidenci hnojení vést i nadále neboť to vyplývá ze Zákona o hnojivech (317/2004).Členům RC je evidence hnojení vedena BEZPLATNĚ na základě dodaných podkladů správci RC.

Jakékoliv hnojení (aplikace) je třeba zaznamenat do předepsané evidence do 31 dnů.....

—————

Zpět