Školení k podání Jednotné žádosti

16.04.2024 16:31

Ve dnech 17.4. a 18.4. proběhne na Zemědělské škole ISŠ školení k podání Jednotné žádosti o dotace. Účelem setkání bude naučit se podat JŽ prostřednictvím Portálu farmáře bez pomoci pracovníků SZIF. Seminář bude rozdělen na farmy obhospodařující jen trvalé travní porosty a v druhé části se budeme zabývat farmami , které mají ornou půdu.

—————

Zpět