Veřejné zakázky

Příručku pro zadávání veřejných zakázek naleznete zde :

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/