Novinky v Cross-compliance 

Stručný přehled nových požadavků Kontroly podmíněnosti najdete zde :

CmDocument (szif.cz)

 

12. kolo podávání Žádostí z PRV

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 12. kolo příjmu žádostí na operace :

 1.1.1 Vzdělávací akce,

 1.2.1 Informační akce, 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a

 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců. 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu :

  15. 6. 2021 8:00  do 13. 7. 2021 18:00 

 

Dostupné informace získali členové PRO-BIO RC Severozápad prostřednictvím Zpravodaje RC Severozápad e-mailem

 

 

Členové RC Severozápad se mohou obrátit na pracovníky RC s dotazy - konzultace a pomoc při podávání Žádostí mají zdarma.

 

 

 

Nebuďme líní - vzdělávejme se :)

 

   Internetové stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 160 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.