6.kolo PRV

Termín podávání žádostí : 3.4.- 23.4.2018

Opatření pro zemědělce : Zahájení činnosti mladých zemědělců, Podpora agroturistiky, Investice do nezemědělských činností, Podpora vývoje nových produktů


Členové RC Severozápad se mohou obrátit na pracovníky RC s dotazy - konzultace a pomoc při podávání Žádostí mají zdarma.


 

Nebuďme líní - vzdělávejme se :)

 


                                                                           

       


 

 

Stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 160 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.