ZELENÁ NAFTA

V minulých týdnech proběhly 4 semináře na téma Zelená nafta, které byly pořádány společně s Krajskou celní správou.

Legislativa upravující problematiku po 1.7.2017 je - Vyhláška 176 Sb. z 21.6.2017.


Semináře se uskutečnily na SZeŠ Dalovice : ODKAZ 

 

Nebuďme líní - vzdělávejme se :)

 


                                                                           

       


 

 

Stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 160 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.