Seminář : Dotace v roce 2023 ...nová dotační politika EU

termín : 31.5.2022 od 11.00 hod

místo : Penzion Leonard, Chudenín 21, Nýrsko

přednášející : Ing. Zdeněk Perlinger, poradce akreditovaný MZe

 

 

 

Členové RC Severozápad se mohou obrátit na pracovníky RC s dotazy - konzultace a pomoc při podávání Žádostí mají zdarma.

 

Nebuďme líní - vzdělávejme se :)

 

   Internetové stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 130 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.