Novinky v Cross-compliance 

Stručný přehled nových požadavků Kontroly podmíněnosti najdete zde :

CmDocument (szif.cz)

 

13. kolo podávání Žádostí z PRV

Proběhlo 13. kolo příjmu žádostí.

Žádat bylo možné na operace :

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

4.3.2 Lesnická infrastruktura

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách. 

 

Příjem žádostí  probíhalo pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu :

   5. 10. 2021 do 26. 10. 2021  

 

 

 

Členové RC Severozápad se mohou obrátit na pracovníky RC s dotazy - konzultace a pomoc při podávání Žádostí mají zdarma.

 

Nebuďme líní - vzdělávejme se :)

 

   Internetové stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 130 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.