Strategický plán SZP EU 2023+

V současné době probíhá proces schvalování základního dokumentu SZP České republiky. Po jeho konečném schválení proběhne v našen Regionálním centru Severozápad několik školení, kde budou členové seznámeni se všemi novinkami pro hospodaření v letech 2023 - 2027.

Očekávaný termín - listopad 2022

.......................................................................................................................................................................................................................................

nejlepší Biofarma roku 2022 je z našeho regionu :

    www.farmakaterina.cz

........................................................................................................................................................................................................................

 

Členové RC Severozápad se mohou obrátit na pracovníky RC s dotazy - konzultace a pomoc při podávání Žádostí mají zdarma.

 

Nebuďme líní - vzdělávejme se :)

 

   Internetové stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 130 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.