Seminář k Společné zemědělské politice EU v dalších letech :


JAK DÁL V ROCE 2020 +.......


Kdy : 11.12.2019 od 13.00

Kde : areál praxe SZeŠ Dalovice


Program :

1. stav vyjednávání SZP EU

2. přechodné odbdobí v následujících letech

3. nenárokové dotace v roce 2020

4. Zelená architektura jako náhrada za Greenning také pro ekologické zemědělce


přednášející : Ing.Zdeněk Perlinger


Účastníci semináře obdrží aktuální materiál o této problematice vydaný svazem PRO-BIOVzorová smlouva s firmami těžícími dřevo

U správce RC je k dispozici vzorová smloluva - řada zemědělsců má problémy s těžaři, kteří kácejí lesy napadané kůrovcem a ničí přitom naše pozemyk - smlouva by měla tyto negativní projevy jiné než zemědělské činnosti na zemědělské půdě eleminovat.


Spásání konvenčních ploch

MZe povolilo v důsledku nedostatku BIO objemného krmva zkrmovat konvenční seno, slámu senáž - na základě udělené Výjimky. Za podobných okolností je možné spásat také konvenční pozemky - podrobnosti u správce RC Severozápad


Dotace na "Masný skot"

V letošním roce byl v rámci Národních dotací vyhlášen nový dotační titul :

20.D Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

- využitelný i pro ekologické farmy

- velmi jednoduché podmínky a minimální kontroly

Pravidla jsou na internetových stránkách MZe nebo je zašleme na požádání.

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2019/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
Členové RC Severozápad se mohou obrátit na pracovníky RC s dotazy - konzultace a pomoc při podávání Žádostí mají zdarma.
Nebuďme líní - vzdělávejme se :)


 

   Internetové stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 160 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.