Archiv článků

16.04.2024 16:31

Školení k podání Jednotné žádosti

Ve dnech 17.4. a 18.4. proběhne na Zemědělské škole ISŠ školení k podání Jednotné žádosti o dotace. Účelem setkání bude naučit se podat JŽ prostřednictvím Portálu farmáře bez pomoci pracovníků SZIF. Seminář bude rozdělen na farmy obhospodařující jen trvalé travní porosty a v druhé části se budeme...

—————

15.04.2024 16:27

Výroční členská schůze

Dne 17.4.2024 proběhla na ISŠ Cheb výroční členská schůze. Zhodnotili jsme práci našeho RC v minulém roce. Naplánovali jsme naši činnost v roce 2024. Probrali jsme výdaje za rok 2023. Naplánovali jsme výdaje pro rok 2024. A všichni dohromady si popovídali o věcech, které je zajímaly.

—————

30.12.2023 16:36

Tabulky , bilance, evidence - konec roku 2023

V rámci další byrokratické zátěže bylo pro hospodařící subjekty vymyšleno několik tabulek, bilancí a evidencí, které podmiňují vyplacení doatcí a jsou požadovány kontrolními orgány při kontrolách na farmě. Každá s tabulek je povinná pro určitý typ farmy (velikost, přihlášení k dotačním titulům,...

—————

04.04.2023 14:00

Školení Portál farmáře

Portál farmáře, IZR, LPIS a podání Jednotné žádosti bude náplní semináře konaného 4.4.2023 na Zemědělské škole ISŠ Cheb. Kapacita učebny už je naplněna, připravujeme další školení. O jeho termínu budeme členy RC informovat pozvánkou v mailu.

—————

24.11.2022 00:00

Strategický plán schválen !

Základní dokument rozvoje zemědělství v České republice v letech 2023 - 2027 byl schválen vládou ČR a následně také Evropskou komisí. Strategický plán vyjmenovává všechny zásadní dotační tituly, které bude moci zemědělský podnik v následujících letech využívat. Na začátku roku 2023 proběhne další...

—————

02.05.2022 11:22

Společná zemědělská politika EU 2023 - 2027

Semináře : Dotace v roce 2023 - nová dotační politika EU termín : jaro 2022 místo : Bochov, Cheb, Nýrsko přednášející : Ing. Zdeněk Perlinger, poradce akreditovaný MZe ...akce již proběhly

—————

08.06.2021 09:44

Zajímavá aplikace o půdě

MZe ČR a VÚMOP v rámci projektu převedlo informace o detailním průzkumu půdy v celé ČR do digitální podoby. Tento komplexní průzkum půd má mnohostranné využití a je volně k prohlížení  na adrese https://kpp.vumop.cz/.  

—————

08.06.2021 08:36

Vzorová smlouva s těžaři dřeva

Vzorová smlouva s firmami těžícími dřevo U správce RC je k dispozici vzorová smloluva - řada zemědělsců má problémy s těžaři, kteří kácejí lesy napadané kůrovcem a ničí přitom naše pozemyk - smlouva by měla tyto negativní projevy jiné než zemědělské činnosti na zemědělské půdě...

—————

19.04.2021 13:40

Zasílání aktuálních informací

Členové PRO-BIO RC Severozápad jsou mailem informováni o změnách v zemědělské legislativě,aktuálních a blížících se  termínech a novinkách v dotačních titulech prostřednictvím Zpráv RC a Zpravodajů RC.PROSBA : pokud změníte mailovou adresu nebo chcete, aby informace chodily i jiným osobám na...

—————

21.03.2021 00:00

Vedení EVIDENCE HNOJENÍ - upozornění

I když v novém období téměř žádná dotace není vázána na limit hnojení, je nutné evidenci hnojení vést i nadále neboť to vyplývá ze Zákona o hnojivech (317/2004).Členům RC je evidence hnojení vedena BEZPLATNĚ na základě dodaných podkladů správci RC. Jakékoliv hnojení (aplikace) je třeba zaznamenat...

—————