Archiv článků

05.09.2018 13:49

Vyhlášení výsledků Dobroty Karlovarského kraje

Vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích proběhlo dne 8.9.2018 ve 12.00 na Hornické pouti v Sokolově.

—————

16.07.2018 10:27

Dobrotota Karlovarského kraje

Soutěž Dobrota Karlovarského kraje propaguje kvalitní produkci místních výrobců a farem. Výrobky jsou vybírýny hodnotitelskou komisí složenou z odborníků a ze zástupců profesních organizací. Po vyhlášení výslednků následuje řada ochutnávek, které mají za cíl seznámit s kvalitními potravinami...

—————

01.05.2018 11:01

Vedení EVIDENCE HNOJENÍ - upozornění

I když v novém období téměř žádná dotace není vázána na limit hnojení, je nutné evidenci hnojení vést i nadále neboť to vyplývá ze Zákona o hnojivech (317/2004).Členům RC je evidence hnojení vedena BEZPLATNĚ na základě dodaných podkladů správci RC.

—————

19.01.2018 13:40

Zasílání aktuálních informací

Členové PRO-BIO RC Severozápad jsou mailem informováni o změnách v zemědělské legislativě,aktuálních a blížících se  termínech a novinkách v dotačních titulech prostřednictvím Zpráv RC a Zpravodajů RC.

—————

01.01.2018 14:33

Kupujte lokálně ! MY máme rádi Karlovarsko !

Logo označení.....

—————

01.01.2018 14:15

Kurz pro "Mladé zemědělce"

Škola i v dalších letech připravuje na podzimní a zimní měsíce Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, který je akreditován na MZe. Zájemci se mouhou už během roku přihlašovat u správce RC Severozápad na perlinger@volny.cz

—————

28.11.2017 09:52

Projekt svazu PRO-BIO - "BIOMLÉKO"

Svaz PRO-BIO získal zakázku od MZe na osvětu v komoditě BIOMÉKO. Projekt bude realizován v letech 2017 - 2019. Informace o jeho aktivitách naleznete na https://eagri.cz/public/web/biomleko/

—————

16.02.2017 13:15

Zelená nafta

Vyšla s novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k vracení spotřební daně nejen zemědělcům v rostlinné výrobě, ale i živočišné výrobě, provozující rybníkářství nebo osobám provádějícím hospodaření v lese....

—————

19.09.2012 11:25

Aktualizace Nitrátové směrnice

Vše o Nitrátové směrnici a Zranitelných oblastech dusíkem najdete na www.nitrat.cz.

—————