Archiv článků

28.11.2017 09:52

Projekt svazu PRO-BIO - "BIOMLÉKO"

Svaz PRO-BIO získal zakázku od MZe na osvětu v komoditě BIOMÉKO. Projekt bude realizován v letech 2017 - 2019. Informace o jeho aktivitách naleznete na https://eagri.cz/public/web/biomleko/

—————

20.11.2017 00:03

Pozvánka na akce v listopadu 2017

28.11.2017 - VSTUPNÍ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ - v rámci PROJEKTU NA PODPORU PRODUKCE A ODBYTU BIOMLÉKAPozvánka na akci - SZeŠ Dalovice, 28.11.2017 od 8.30 hodin

—————

20.09.2017 11:01

Vedení EVIDENCE HNOJENÍ - upozornění

I když v novém období téměř žádná dotace není vázána na limit hnojení, je nutné evidenci hnojení vést i nadále neboť to vyplývá ze Zákona o hnojivech (317/2004).Členům RC je evidence hnojení vedena BEZPLATNĚ na základě dodaných podkladů správci RC.

—————

12.07.2017 14:33

Kupujte lokálně ! MY máme rádi Karlovarsko !

Logo označení.....

—————

10.07.2017 13:37

Dobrota Karlovarského kraje

Dne 14.7.2017 zasedala hodnotitelská komise soutěže, která vybrala to nejlepší z regionu a to ze 81 výrobků od 18 výrobců.

—————

10.07.2017 12:23

Nové kolonky "Dotační novinky a kontroly" a "Materiály bez hledání"

Na zákaldě potřeb našich členů jsme zavedli dvě nové kolonky s názvem "Dotační novinky s kontroly" a "Materiály bez hledání". První bude naplňován novinkami a postřehy z běžného života sedláka, tedy upozorněním , jak přežít. Ve druhé budou soustřeďovány materiály, které každá farma otvírá a někdy...

—————

11.05.2017 14:15

Kurz pro "Mladé zemědělce"

SZeŠ Dalovice připravuje na podzimní a zimní měsíce 13. kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Zájemci se mouhou už během roku přihlašovat u správce RC Severozápad.

—————

16.02.2017 13:15

Zelená nafta

Vyšla s novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k vracení spotřební daně nejen zemědělcům v rostlinné výrobě, ale i živočišné výrobě, provozující rybníkářství nebo osobám provádějícím hospodaření v lese....

—————

19.09.2012 11:25

Aktualizace Nitrátové směrnice

Vše o Nitrátové směrnici a Zranitelných oblastech dusíkem najdete na www.nitrat.cz.

—————