Archiv článků

04.04.2023 14:00

Školení Portál farmáře

Portál farmáře, IZR, LPIS a podání Jednotné žádosti bude náplní semináře konaného 4.4.2023 na Zemědělské škole ISŠ Cheb. Kapacita učebny už je naplněna, připravujeme další školení. O jeho termínu budeme členy RC informovat pozvánkou v mailu.

—————

24.11.2022 00:00

Strategický plán schválen !

Základní dokument rozvoje zemědělství v České republice v letech 2023 - 2027 byl schválen vládou ČR a následně také Evropskou komisí. Strategický plán vyjmenovává všechny zásadní dotační tituly, které bude moci zemědělský podnik v následujících letech využívat. Na začátku roku 2023 proběhne další...

—————

02.05.2022 11:22

Společná zemědělská politika EU 2023 - 2027

Semináře : Dotace v roce 2023 - nová dotační politika EU termín : jaro 2022 místo : Bochov, Cheb, Nýrsko přednášející : Ing. Zdeněk Perlinger, poradce akreditovaný MZe ...akce již proběhly

—————

08.06.2021 09:44

Zajímavá aplikace o půdě

MZe ČR a VÚMOP v rámci projektu převedlo informace o detailním průzkumu půdy v celé ČR do digitální podoby. Tento komplexní průzkum půd má mnohostranné využití a je volně k prohlížení  na adrese https://kpp.vumop.cz/.  

—————

08.06.2021 08:36

Vzorová smlouva s těžaři dřeva

Vzorová smlouva s firmami těžícími dřevo U správce RC je k dispozici vzorová smloluva - řada zemědělsců má problémy s těžaři, kteří kácejí lesy napadané kůrovcem a ničí přitom naše pozemyk - smlouva by měla tyto negativní projevy jiné než zemědělské činnosti na zemědělské půdě...

—————

19.04.2021 13:40

Zasílání aktuálních informací

Členové PRO-BIO RC Severozápad jsou mailem informováni o změnách v zemědělské legislativě,aktuálních a blížících se  termínech a novinkách v dotačních titulech prostřednictvím Zpráv RC a Zpravodajů RC.PROSBA : pokud změníte mailovou adresu nebo chcete, aby informace chodily i jiným osobám na...

—————

21.03.2021 00:00

Vedení EVIDENCE HNOJENÍ - upozornění

I když v novém období téměř žádná dotace není vázána na limit hnojení, je nutné evidenci hnojení vést i nadále neboť to vyplývá ze Zákona o hnojivech (317/2004).Členům RC je evidence hnojení vedena BEZPLATNĚ na základě dodaných podkladů správci RC. Jakékoliv hnojení (aplikace) je třeba zaznamenat...

—————

15.01.2021 10:43

Příručka Cross-compliance pro rok 2021

V kolonce Cross-compliance je odkaz na novou příručku Kontroly podmíněnosti pro rok 2021. Stručnou rekapitulaci, co je farmy  povinna dodržovat, aby nebyla ohrožena ztrátou dotací získají členové RC mailem formou Zpravodaje RC č. 1.

—————

01.01.2021 14:33

Kupujte lokálně ! MY máme rádi Karlovarsko !

Logo označení výrobků DOBROTY KARLOVARSKÉHO KRAJE...

—————

01.04.2020 00:00

Aktualizace Nitrátové směrnice

Vše o Nitrátové směrnici a Zranitelných oblastech dusíkem najdete na www.nitrat.cz.

—————