Archiv článků

16.05.2019 13:23

XII.Pivní schůzka RC Severozápad

Členové RC se sejdou dne 8.6- 9.6.2019 ve Vidžíně. Programem schůzky bude "Seminář" k vývoji Společné zemědělské politiky EU a podmínky dotačního titulu Dobré životní podmínky masných plemen skotu.Členové RC budou mít možnost během společenského večera prodiskutovat závažná témata podnikání v...

—————

10.05.2019 11:25

Aktualizace Nitrátové směrnice

Vše o Nitrátové směrnici a Zranitelných oblastech dusíkem najdete na www.nitrat.cz.

—————

10.05.2019 10:27

Dobrotota Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje schválila realizaci soutěže DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE v roce 2019.Soutěž Dobrota Karlovarského kraje propaguje kvalitní produkci místních výrobců a farem. Výrobky jsou vybírýny hodnotitelskou komisí složenou z odborníků a ze zástupců profesních organizací. Po vyhlášení...

—————

01.05.2019 11:01

Vedení EVIDENCE HNOJENÍ - upozornění

I když v novém období téměř žádná dotace není vázána na limit hnojení, je nutné evidenci hnojení vést i nadále neboť to vyplývá ze Zákona o hnojivech (317/2004).Členům RC je evidence hnojení vedena BEZPLATNĚ na základě dodaných podkladů správci RC. Jakékoliv hnojení (aplikace) je třeba zaznamenat...

—————

19.04.2019 13:40

Zasílání aktuálních informací

Členové PRO-BIO RC Severozápad jsou mailem informováni o změnách v zemědělské legislativě,aktuálních a blížících se  termínech a novinkách v dotačních titulech prostřednictvím Zpráv RC a Zpravodajů RC.PROSBA : pokud změníte mailovou adresu nebo chcete, aby informace chodily i jiným osobám na...

—————

01.01.2019 14:33

Kupujte lokálně ! MY máme rádi Karlovarsko !

Logo označení výrobků DOBROTY KARLOVARSKÉHO KRAJE...

—————