Archiv článků

15.01.2021 10:43

Příručka Cross-compliance pro rok 2021

V kolonce Cross-compliance je odkaz na novou příručku Kontroly podmíněnosti pro rok 2021. Stručnou rekapitulaci, co je farmy  povinna dodržovat, aby nebyla ohrožena ztrátou dotací získají členové RC mailem formou Zpravodaje RC č. 1.

—————

08.06.2020 11:26

Aktuality z rezortu

...v současné době se žádný seminář nepřipravuje, členové RC Severozápad jsou o aktuálních problémech informaváni prostřednictvím mailové pošty.Odesílány jsou Zprávy RC Severozápad a Zpravodaje RC Severozápad

—————

01.04.2020 00:00

Aktualizace Nitrátové směrnice

Vše o Nitrátové směrnici a Zranitelných oblastech dusíkem najdete na www.nitrat.cz.

—————

21.03.2020 00:00

Vedení EVIDENCE HNOJENÍ - upozornění

I když v novém období téměř žádná dotace není vázána na limit hnojení, je nutné evidenci hnojení vést i nadále neboť to vyplývá ze Zákona o hnojivech (317/2004).Členům RC je evidence hnojení vedena BEZPLATNĚ na základě dodaných podkladů správci RC. Jakékoliv hnojení (aplikace) je třeba zaznamenat...

—————

19.04.2019 13:40

Zasílání aktuálních informací

Členové PRO-BIO RC Severozápad jsou mailem informováni o změnách v zemědělské legislativě,aktuálních a blížících se  termínech a novinkách v dotačních titulech prostřednictvím Zpráv RC a Zpravodajů RC.PROSBA : pokud změníte mailovou adresu nebo chcete, aby informace chodily i jiným osobám na...

—————

01.01.2019 14:33

Kupujte lokálně ! MY máme rádi Karlovarsko !

Logo označení výrobků DOBROTY KARLOVARSKÉHO KRAJE...

—————