Dotační tituly

Přehled jednotlivých dotačních titulů a zákonů mpro rok 2017, které  upravují  podmínky potřebné k jejich získání , najdete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR :

www.eagri.cz

vlevo  - "ROZCESTNÍK eAGRI"

a dále :  

   

"Národní dotace" - Top up 

"Program rozvoje venkova" - Agro-envi, dotace na modernizaci

"Přímé platby" - Saps