Intervence = Dotace 2023+

Přehled jednotlivých dotačních titulů a zákonů pro rok 2023 ještě není možné nikde nalézt. Jednotlivé tituly a pravidla se rozpracovávají. Nejdůležitější přehled intervencí pro rok 2023 naleznete ve Strategickém plánu zde :
 
 
 
 

Dotační tituly

Přehled jednotlivých dotačních titulů a zákonů pro rok 2022, které  upravují  podmínky potřebné k jejich získání , najdete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR :

www.eagri.cz

" Dotace"

a dále :  

"Strategický plán SZP 2023-2027"